Mít ujasněno, kam chce člověk jít, a co tam chce dělat, je více než polovina práce. Do konkurzu byl potřeba motivační dopis, doklad jazykové způsobilosti, výpis známek a dvě doporučení. Doporučení jsem měl hotová již z doby, kdy jsem se hlásil na magisterská studia do USA. Tehdy to nevyšlo, zejména i proto, že jsem nezískal potřebné finance a byl hloupý a neznalý poměrů amerického školství. Nicméně, TOEFL test byl na Macquarie dostačující a zbývalo napsat motivační dopis. Člověk jen přeformuluje do oficiální řeči, co chce a proč to chce, a je hotovo. Výpis známek je formalita.

Vše jsem pečlivě svázal a odevzdal 1.3., v den deadlinu na obor zahraničních styků Matematicko-fyzikální fakulty. Ti formálně nominují jednoho člověka za fakultu, a rektorát pak ze všech takto nominovaných vybere výherce, který jede reprezentovat Universitu Karlovu do světa. Ostatní australské školy akceptovaly studenty tři a konkurz tak byl o chlup jednodušší. Realita je taková, že za MFF jsem se na Macquarie přihlásil sám, o počtu konkurentů v univerzitním kole nemám přehled.

Pro zájemce dávám k dispozici uvedené materiály: